Stránky jsou v současné době v ÚDRŽBĚ.
V tuto chvíli není možné objednávku objednat.
Máte-li dotazy k aktuální objednávce, můžete odeslat e-mail ze stránky Kontakt.

Všeobecné obchodní podmínky

Les présentes conditions générales de vente régissent la vente à distance de produits par Gravissimo sur boutique accessible par Internet, Gravissimo, aux particuliers, aux associations, aux comités d'entreprises et aux professionnels. Elles ont pour objet de définir les droits et obligations de la société SEQUENCEMOI et du Client.
Regulují všechny kroky nezbytné pro podání objednávky a sledovat pořadí mezi smluvními stranami.

Pořadí znamená neodvolatelný souhlas s všeobecnými podmínkami prodeje. Tyto podmínky prodeje mohou být modifikovány, platné podmínky jsou v účinku dnem Gravissimo o udělení objednávky zákazníka. Za tímto účelem má zákazník možnost stahovat, ukládat a reprodukovat tyto podmínky.


Státy zákazníků, mají schopnost vstoupit do tohoto smluvního vztahu, který má říkat, plnoletý a není pod opatrovnictví.

Naposledy aktualizováno: 03/12/2015 na
otisk
článek   1 : Použití a personalizace
článek   2 : výrobky
článek   3 : cena
článek   4 : objednávka
článek   5 : platba
článek   6 : dostupnost / dodávka
článek   7 : Náhrady a výměny
článek   8 : osobní údaje
článek   9 : duševního vlastnictví
článek 10 : odpovědnost
článek 11 : použitelné Rights - Spory
článek 12 : Zákaznický servis
článek 13 : SMS servis

Článek 1: Použití těchto stránek a přizpůsobení

Přístup a použití těchto stránek jste oprávněni pouze za účelem přípravy, vyhodnocení a objednávání tištěných výrobků a související služby (dále jen "produkty") pouze prostřednictvím Gravissimo , Žádný jiný stažení, uchovávání, používání, publikace nebo distribuce jakéhokoli části obsahu je povoleno nebo povoleno. Skutečnost, že obstarání zboží na Gravissimo neumožňuje používat žádnou část obsahu, na rozdíl od tištěných hotových výrobků, jako jsou poskytovány Gravissimo.
Souhlasíte, že budete používat tento web zodpovědně plně v souladu s těmito podmínkami a se svými místními zákony a předpisy, včetně pravidel pro import a export. Bez výjimky, žádný z obsahu nesmí být používán jako obchodní známka nebo službu, za účelem pornografie, nelegálního, pomlouvačné, dostat soukromý a veřejný život nikomu, ani porušit jakákoliv duševní vlastnictví, obchodní značkou nebo služeb nebo listiny, nebo které by mohly mít vliv na soukromí třetí strany a integrity, nenávisti, rasismu, kriminalitě a přestupek, nebo D jiná práva duševního vlastnictví jakékoliv fyzické či právnické osoby. Souhlasíte, že nebudete používat tyto Stránky pro výrobu produktů, které jsou urážlivé, nezákonné, obtěžující, hanlivé, výhružné, škodlivé, obscénní, škodlivé nebo jinak nežádoucí. Gravissimo může ukončit své služby zákazníkům, kteří jsou chyceni používání webu Gravissimo k nežádoucím účelům.
Jste osobně zodpovědný za používání obsahu začleněním do jiných produktů svých obrazů, grafiky, textu nebo jiných. Souhlasíte, že nebudete zahrnout do svých produktů, žádný text, obraz, kresba, značky nebo servisní známky, nebo jakékoli práce, jejichž práva duševního vlastnictví patřit k žádné třetí straně bez předchozího získání příslušných vlastníků oprávnění. Můžete zaručit, že vaše výrobky neporušují žádná práva třetí strany, včetně duševního vlastnictví, ochranné známky, porušuje právo na veřejném nebo soukromém životě a urážky na cti nebo hanobení jakékoli třetí straně, a máte všechny požadované práva nebo oprávnění nezbytné začlenit produkty třetích stran ve svých produktech. Podáním objednávky na těchto stránkách, se zaručujete, že máte všechna práva, povolení a oprávnění umístit objednávky a opravňujete Gravissimo přizpůsobit produkty pro váš účet.
Souhlasíte s tím, aby osobně reagovat na ochranu vašeho hesla a řízení přístupu k účtu držíte. Souhlasíte s tím, aby osobní odpovědnost za všechny objednávky či jiné akce provedené prostřednictvím účtu držíte.

Článek 2: Výrobky

Tyto výrobky nabízené k prodeji Gravissimo jsou uvedené na stránkách Gravissimo den konzultací webu klientem.
Tyto výrobky jsou nabízeny k prodeji v zásobách.
Vlastní výrobky jsou výrobky, které vyžadují další fázi výroby, včetně (aniž by tento výčet není vyčerpávající): rytiny, sublimačního tisku, výšivky, škrty provedené na velikosti a obecně jakéhokoliv fyzického zásahu na straně produkt ke splnění objednávky zákazníka.
Tyto výrobky nabízené k prodeji jsou popsány a prezentovány s nejvyšší možnou přesností. Nicméně, jestliže chyby nebo opomenutí mělo dojít v této prezentaci, odpovědnost Gravissimo nelze potvrdit. Fotografie a texty ilustrující produkty jsou pouze orientační a nezadávejte smluvní pole.
Naše výrobky jsou zaručeny jeden rok oproti výrobní vady.

Článek 3: Cena

Ceny jsou uvedeny v eurech všech daní nezahrnuté, s výjimkou nákladů na přepravu, které jsou odpovědností zákazníka, pokud zvláštní označení nebo podmínek. Všechny objednávky, bez ohledu na to, zda jsou jejich kořeny jsou splatné v eurech.
Ceny jsou uvedeny včetně daně platné ke dni objednávky. Pokud se změní rychlost těchto daní, tyto změny by se mohla odrazit na ceně položky, aniž by zákazník oznámení.
Gravissimo si vyhrazuje právo změny cen kdykoliv. Tyto produkty budou účtovány na základě sazeb platných v okamžiku registrace objednávky.
DPH v sazbě platné

Article 4 : Commande

Jakákoliv objednávka stojí za expresní a neodvolatelné přijetí cen a popisů výrobků určených k prodeji.
Zákazník si přečetli a neodvolatelně souhlasíte s těmito podmínkami předtím, než podá svou objednávku.
Potvrzení objednávky znamená přijetí těchto Podmínek.
Jakýkoli příkaz podepsaný Zákazníkem "kliknutí" (zákon ze dne 13. března 2000 o elektronickém podpisu) a stránek na po sobě jdoucích vstupních dat obrazovek, považuje se objednávka za neodvolatelný.

Článek 6: Dostupnost / Delivery

Místa sloužil:
Dodávky jsou realizovány na celém světě.

Dostupnost:

V případě nedostupnosti produktu po zadání objednávky, bude zákazník neprodleně oznámena emailem nebo telefonicky článků ven. Zákazník pak bude mít 48 hodin (kromě víkendů a svátků), aby požádat o zrušení nebo výměnu pořadí kontaktovat náš zákaznický servis.

Kontakt:

Gravissimo
Zákaznický servis
kontaktujte nás

Je nutné ověřit informace o úplnosti a shody, které poskytnete při objednávání, zejména pokud jde o doručovací adresu.
Mohli bychom nenese žádnou odpovědnost za případné chyby při zadávání dat a důsledky (např zpoždění nebo chyby doručení). V této souvislosti by náklady vynaložené na vrácení objednávky by byla vaše zodpovědnost.

dodávka:

Gravissimo vyhrazuje výběr nosiče a zaručuje dodávku výrobků.
Nicméně, po porodu, riziko zboží přejdou na zákazníka.
Dodávka bude provedena od pondělí do soboty na adresu, kterou určíte. V případě nepřítomnosti bude oznámení vlevo v poštovní schránce. Váš balíček bude k dispozici po dobu 15 dnů na poště ve vaší oblasti.
Zákazník je odpovědný za kontrolu stavu balení a shodu výrobku dodáno, a problém vyřešit, pokud je to nutné, na dodávku nosného nebo kontaktujte zákaznickou službu (kontaktní informace výše) 24H. Není-li tento postup nenásleduje, Gravissimo odmítá jakoukoli odpovědnost vůči možných produktů vrácení peněz nebo výměnu.
Překročení doby přepravní nemůže vést k žádnému zrušení objednávky, jakékoliv snížení ceny placené zákazníkem, a žádná platba náhrady škody, protože zákazník je doručena do 30 dnů obchod, po obdržení vypořádání objednávky.
Gravissimo si vyhrazuje právo odmítnout dodávku nebo doručit objednávku od zákazníka, který nebyl plně placenou nebo vypořádat předchozí objednávku nebo s nímž platební spor je podáván.
Tyto výrobky zůstávají majetkem Gravissimo až do úplného zaplacení objednávky.

Mezinárodní dodávky:

Tyto výrobky nabízíme, jsou v souladu s právními předpisy a normami platnými ve Francii a v Evropském společenství.
Za každý nákup v pohledu export, byste měli zkontrolovat specifické právní předpisy platné v dané zemi, ať už jde o daně, prohlášení nebo zákazů.
Naší odpovědností nemůže být zapojen v případě nesouladu s právními předpisy země, v níž je produkt doručen, je vaší odpovědností ke kontrole s místními úřady možnosti dovozu nebo používání jejích produktů.

Náklady na dopravu:

Účast v lodní dopravě je účtována zvlášť. Tento podíl se může snížit nebo vyloučit na základě obchodní operace probíhají.
Přepravní poplatky jsou vypočteny před potvrzením o přijetí objednávky.

Článek 7: Náhrady a výměny

En application de l'article L. 121-20 du Code de la Consommation, le client, qui a la qualité de consommateur, dispose d'un droit de rétractation de 14 jours francs à compter de la réception des produits, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l'article L.121-20-2 3° du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Par conséquent, le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la Consommation ne peut être exercé que pour les produits non personnalisés vendus par Gravissimo sur le présent site.
Conditions nécessaires au retour :
L'article retourné doit être non porté, dans son emballage d'origine et accompagné d'une copie du bon de commande ou de la facture. Les produits retournés endommagés, salis ou incomplets ne seront ni échangés ni remboursés.
Tout retour de marchandises, nécessite l'accord préalable de Gravissimo et l'obtention d'un numéro de retour délivré par celle-ci au Client, qui doit être très lisiblement inscrit sur tout colis retourné.
Le retour des marchandises s'effectue aux frais, risques et périls du Client et doit se faire impérativement en Colissimo Suivi remis contre signature ou autre mode de transport mais remis contre signature. Les produits retournés par transporteur sans protection physique ou mal protégés seront refusés; il appartient donc au Client de veiller à protéger et assurer le ou les Produits retournés lors de leur transport.
Si une erreur de livraison a été commise par rapport à la commande, la société Gravissimo prendra en charge les frais de retour par l'envoi d'un Bon Retour Colissimo que le Client devra coller sur le colis avant de le porter à son bureau de poste; si le client effectuait le retour par ses propres moyens, Gravissimo remboursera le client d'un montant forfaitaire de 3,15 € ou sur justificatif du règlement du transport.

Afin d'accélérer les procédures d'échange ou de prise en garantie, nous pouvons être amenés à vous demander de nous envoyer par e-mail des photos numériques de vos produits.

Remboursement ou Avoir:

Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client. Le ou les produit(s) retourné(s) sont remboursés dans un délai de 30 jours à compter de sa (leur) réception par la Société Gravissimo. Le remboursement s'effectuera par chèque bancaire au nom et à l'adresse de facturation du Client ayant passé la commande ou en créditant directement son compte bancaire.
Le remboursement portera uniquement sur les produits et des frais de livraison à hauteur du mode d'envoi Classique.
En cas d'utilisation d'un code de réduction lors de la commande, la somme remboursée correspond à la valeur de la commande.
Si la commande a bénéficié d'offres promotionnelles (frais de port gratuits, etc.) basées sur le montant total de la commande, et si le seuil minimal de commande n'est plus atteint pour en bénéficier, alors un nouveau montant de la commande sera établi, et le remboursement sera la valeur du produit moins la différence des 2 montants de la commande.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Un e-mail sera envoyé au Client pour l'informer du remboursement.

Conformité des produits :

Gravissimo s'engage à rembourser ou à échanger les produits ne correspondant pas à la commande ou si celui est détérioré avant son utilisation. Le client devra faire état d'une éventuelle non-conformité de manière détaillée et renvoyer le ou les produits à Gravissimo qui procèdera à leur remplacement. La demande devra être effectuée dans les 7 jours ouvrés suivant la date de livraison. Les produits devront être retournés dans l'état de livraison avec l'ensemble des éléments livrés.

Retractation :

L'acheteur peut faire valoir son droit de rétractation dans les conditions suivantes :

1/ Cas de produits non personnalisés
L'acheteur dispose de 14 jours, après réception de la marchandise, pour faire valoir son droit de rétractation (article L. 121-21 du Code de la consommation).
La demande de rétractation devra être effectuée au travers du formulaire de rétractation disponible ici.

2/ Cas de produits personnalisés
Aucun droit de rétractation n'est applicable pour les produits sujets à personnalisation. Toutefois, une demande peut être effectuée auprès du service client avant l'expédition de la commande (par téléphone ou par e-mail). Si la commande n'est pas encore en cours de fabrication, il sera alors possible de procéder à l'annulation de la commande et au remboursement de celle-ci (frais de port inclus).

Echange sur les produits non personnalisés :

Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client, les frais de réexpédition du nouveau produit également. Le Client devra joindre à son retour un paiement, d'un montant égale aux frais de ports facturés lors de la commande en vigueur, pour les frais de préparation et d'envoi du nouvel article choisi. Le ou les produit(s) seront échangés dans un délai de 15 jours à compter de leur réception à la société Gravissimo.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France


Garantie :

Après la période de rétractation de 14 jours vous pouvez bénéficier de la garantie. Nos bijoux sont garantis un an sauf indications contraires au niveau de la fiche article. La garantie est limitée à la valeur de l'article et n'est valable que si le produit est utilisé pour l'usage auquel il est destiné et dans des conditions normales d'utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, un mauvais entretien, un mauvais usage, l'usure par le frottement, l'exposition aux températures extrêmes, aux acides, solvants et produits chimiques. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par des tierces parties, comme par exemple le transport.
Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client, les frais de réexpédition du nouveau produit également. Les frais de réexpédition sont à la charge de Gravissimo. Le ou les produit(s) vous seront échangés dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par la société Gravissimo.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Článek 8: Osobní údaje

Gravissimo est conscient de l'importance de protéger la vie privée de ses propres utilisateurs et clients, et s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations communiquées. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par nos services internes que pour le traitement de votre commande (fichier clientèle) et que pour renforcer et personnaliser la communication et l'offre produit réservées aux clients Gravissimo, notamment par la newsletter de Gravissimo. Le présent article ne pourra empêcher la cession ni le transfert d'activités à un tiers.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des informations nominatives collectées sur le site Gravissimo a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sous le n°1263283. Le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client devra envoyer un courrier à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Článek 9: Duševní vlastnictví

Všechny prvky tohoto webu Gravissimo, ať už vizuální nebo audio, včetně základní technologii, jsou chráněny autorskými právy, ochranných známek nebo patentů.

Všechny prvky přizpůsobení produkt, který zákazník souhlasí sdílet obsah s komunitou umožňuje Gravissimo použít tyto prvky k podpoře společnosti (reklama, zobrazování reklam ...) a klient souhlasí, že dá svá práva (s výjimkou autorských práv) na Gravissimo společnosti. Zákazník si může podle zápory na vyžádání, odvolat celém rozsahu prostřednictvím e-mailu na service.client@gravissimo.fr~~pobj. Odstoupení nebude retroaktivní na položky, které byly vysílány v minulosti (např reklama v obchodě nelze odstranit).
Tyto prvky jsou výhradním majetkem firmy Gravissimo.
Celková nebo částečná reprodukce těchto prvků je přísně zakázáno bez písemného souhlasu Gravissimo.
Uživatel, který má osobní internetové stránky a chce uvést, pro profesionální nebo osobní použití, na svých webových stránkách jednoduchý odkaz na webové stránky Gravissimo, musí požádat o povolení k firmě Gravissimo , Nebude to v tomto případě implicitní souhlas příslušnosti.
Nicméně, každý hypertextový odkaz na stránce Gravissimo včetně použití rámec pro zařazení nebo vložení, je v každém případě zakázáno.
Ve všech případech, jakýkoli odkaz, a to i mlčky povoleno, musí být odstraněny na žádost společnosti Gravissimo.

Článek 10: Odpovědnost

Hypertextové odkazy mohou odkazovat na jiné stránky. Gravissimo nenese žádnou odpovědnost v případě, že obsah těchto stránek v rozporu s platnými zákony a předpisy platné.
Odpovědnost za Gravissimo mohou být vynaloženy za případné nepříjemnosti či škody vzniklé v důsledku používání internetu, včetně přerušení provozu, vnějšímu vniknutí nebo přítomnost počítačových virů nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, v souladu s jurisprudence.
Tyto výrobky jsou v souladu s francouzskými právními předpisy a normami platnými ve Francii a v Evropské unii.
Na fotografiích, text, grafiku, informace a charakteristika reprodukovány a ilustrující produkty nabízené nejsou smluvní. V důsledku toho je odpovědnost Gravissimo nemůže být zapojen v případě chyby nebo opomenutí v jednom z těchto fotografií, textů nebo grafiky, informací nebo vlastnostech výrobků nebo v případě změny vlastností výrobků dodavatelů.
Kromě toho Gravissimo odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoli porušení svých smluvních závazků v případě vyšší moci nebo náhodné, včetně (aniž by tento výčet není vyčerpávající): interní nebo externí úder, požár, katastrofa, nebo vnitřní poruchu externí, a obecně žádném případě nesmí dovolit řádného provádění příkazů.

Článek 11: Cla uplatňovaná / Spory

Tyto všeobecné obchodní podmínky podléhají francouzskému právu, bez ohledu na zemi doručení.
V případě sporu vyplývajícího z tohoto smluvního vztahu Klient a Gravissimo dohodnout před jakéhokoliv soudního řízení hledat smírné řešení.
V případě sporu příslušný soud je Obchodní soud v Aix en Provence - 13 - Francie.
Neplatnost nebo nezákonnost jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nepřevažují neplatnosti uvedl podmínky; klauzule, které mají být vložen na místo zrušená, která je v platnosti.

Článek 12: Zákaznický servis

Gravissimo Společnost je společnost s ručením omezeným kapitálem 10.000 € zapsané v obchodním a Aix-en-Provence pod číslem 500 837 612.

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY

Můžete nás kontaktovat od Kontaktní strana.

Článek 13: SMS servis

Gravissimo Společnost nabízí službu SMS, aby se zabránilo zasílání zákazníkům jejich objednávky prostřednictvím SMS. Tato služba se provádí přes OVH, který provádí zasláním SMS ve tvaru:

OVH SAS s kapitálem ve výši € 10.000.000
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
APE kód 6202A
DIČ: FR 22424761419
Centrála: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francie.

Při použití této placené služby zákazník souhlasí s tím, že SMS je z nějakého důvodu nemají dosažení cíle, ale z nějakého důvodu známý jako odeslání telefonního čísla, která nepřijímá SMS a nebude není požádat o proplacení.

Tento obchod je automaticky přeloženy do vašeho jazyka. Omlouváme se za případné chyby.
Gravissimo je vážná francouzská společnost, která zajišťuje dodávku do vaší země.
zprávy
platby CB - MasterCard - zkontrolovat - PayPal - převod
informace
Ostatní služby
copyright Gravissimo © 2007-2019 Všechna práva vyhrazena.